آسمان دیجیتالی

خدایا ، یادم ده که یاد کردنت را از یاد مبرم

آسمان دیجیتالی

خدایا ، یادم ده که یاد کردنت را از یاد مبرم

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حدیث از پیامبر» ثبت شده است

بخیل ترین مردم کسی است که بخل بورزد در سلام.

رسول الله (ص)


شد سلام در روزگار ما چنان کساد، که خلق
در شنیدن، بر سخنور منت احسان نهند
  • آسمان دیجیتالی

نگاه به رهبر عادل، عبادت است.

رسول الله (ص)


تو را چون رهبر فرزانه پندی می دهد بشنو
که باشد رنج گمراهی سزای پند نشنیدن
  • آسمان دیجیتالی

حب علی ایمان و دشمنی با علی کفر است.

رسول الله (ص)


دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
  • آسمان دیجیتالی

نگاه با محبت فرزند به پدر و مادرش، عبادت است.

رسول الله (ص)


روح پدرم شاد که می گفت به استاد
فرزند مرا هیچ بجز عشق میاموز
  • آسمان دیجیتالی