آسمان دیجیتالی

خدایا ، یادم بده که یاد کردنت را از یاد نبرم

آسمان دیجیتالی

خدایا ، یادم بده که یاد کردنت را از یاد نبرم

مهندس نرم افزار
تخصص: برنامه نویسی
علاقه مندم به: کارآفرینی، ایده پردازی، تجزیه و تحلیل، برنامه نویسی، اینترنت، تحصیل، تدریس، تنیس